Mobiilisovellus – kannattava investointi vai turhake?

14.04.2021
Business Teknologia

Käytämme yhä enemmän aikaa mobiililaitteiden parissa. Pelaamme, teemme ostoksia, seuraamme uutisia ja työskentelemme kännykän avulla. Samalla odotukset siitä, että kaikki toimi mobiilissa yhtä hyvin tai paremmin kuin tietokoneella, ovat kasvaneet. Mobiilisovellukset voivat tuoda helppoutta esimerkiksi liikkuvassa työssä oleville työntekijöille, parantaa käyttäjien käyttökokemusta tai lisätä asiakkaan sitoutumista yrityksen palveluihin.

Digitaalisten palvelujen toimivuus ja asiakkaiden käyttäytymisen seuraaminen verkossa, on tärkeää asiakastyytyväisyyden, tehokkuuden ja myynnin kasvattamiseksi. Analytiikka voi näyttää eroja esimerkiksi ostokäyttäytymisessä ja yhteydenottopyyntöjen osalta mobiili- ja desktop-käyttäjien välillä. Samoin voidaan mitata rutiininomaisien tehtäviin kuluvaa aikaa ja helppoutta mobiilisovelluksessa verrattuna web-sovellukseen.

Asiakkaiden verkkokäyttäytymistä seuraamalla saadaan paljon tietoa ja heille voidaan suunnata esimerkiksi räätälöityä sisältöä ja markkinointia. Kun palveluja käytetään web-sovelluksella, saattaa tieto kuitenkin jäädä pintapuoliseksi ja monet markkinoinnin keinot hyödyntämättä. Mobiilisovelluksen eduksi voidaan laskea mahdollisuus saada enemmän tietoa asiakkaasta ja samalla kohdentaa hänelle kiinnostavampaa sisältöä ja markkinointia.

Mobiilisovelluksen toteuttaminen vaatii harkintaa ja siihen pitää varata riittävästi resursseja. Tärkeää on miettiä mitä mobiilisovellus maksaa ja mitkä ovat sen mukanaan tuomat hyödyt tehokkuudessa, käyttäjäkokemuksessa ja lisääntyneessä myynnissä. Alla löydät lisätietoja sinulle, joka pohdit yrityksen digitaalisten palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistä. Saat lisätietoja siitä, milloin kannattaa lähteä kehittämään mobiilisovellusta ja mitä sen suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon.

Me Pixelsillä toteutamme ja autamme ideasi suunnittelussa, toteutuksessa ja testaamisessa aina valmiiksi sovellukseksi asti. Olipa sitten kyseessä web-sovellus tai mobiilisovellus, sovelluskehitys on tärkeää liiketoiminnan kasvattamiseksi ja siksi aiheeseen kannattaa perehtyä – oli yrityksesi toimiala mikä tahansa.

Lue lisää Pixelsin sovelluskehityksestä: Sovelluskehitys – miten ja miksi? 

 

Mitä pitää ottaa huomioon mobiilisovellusta tehdessä?

Mobiilisovellus, eli natiivisovellus tuo parhaimmillaan käyttäjälle miellyttävän asiakaskokemuksen, joka helpottaa asioiden hoitoa tai ostamista. Digitaalisten palveluiden kehittämisen tulisi perustua tutkittuun tietoon. Tästä syystä asiakkaiden ja nykyisten digipalveluiden käyttäjien käyttäytymisen dataa kannattaa hyödyntää suunnitellessa natiivisovellusta. Hyvä idea on myös kysyä asiakkailta ja myös kerätä tietoa olemassaolevilta ja potentiaalisilta käyttäjiltä. Jos sovellus on työhön liittyvä käytännön työkalu, jonka avulla kerätään liikkuvilta työntekijöiltä tietoa, voidaan mittarina käyttää esimerkiksi sen mukanaan tuoma ajansäästö tai luotettavan tiedon määrä.

Mobiilisovelluksen käyttäjien tulee saada riittävästi hyötyä mobiilisovelluksen käytöstä. Tämä on ensisijaisen tärkeää kun mietitään käyttäjien halukkuutta ladata sovellus puhelimeensa tai tabletille. Jos käyttötarve palvelulle on vain kerran vuodessa, on hyödyn oltava merkittävä. Mitä useammin palvelun tai toiminnon helpottamiseksi suunniteltua mobiilisovellusta käytetään ja mitä enemmän se helpottaa asioiden hoitamista, sitä useammin sen lataaminen houkuttaa käyttäjää.

Mobiilisovellusta tehdessä pitää ottaa huomioon myös sen tuomat hyödyt ja mahdollisuudet yritykselle. Jos sovellus on työkalu työntekijöille, se saattaa tehdä monista arkisista rutiineista helppoja ja nopeita. Esimerkiksi työajanseuranta on hyvä esimerkki, jolloin työntekijät voivat kätevästi mobiilisovelluksen avulla merkitä työtunnit, lomat ja ylityöt. Mobiilisovellus saattaa olla toimiva ratkaisu myös liikkuvassa työssä toimiville, missä pitää vaikka raportoida projektin edistymistä tai tilata tarvittavia materiaaleja rakennustyömaalla. Säästynyt aika, parantunut käyttökokemus ja tiedon oikea-aikaisuus ja tarkkuus tuovat selvää säästöä yritykselle.

Erittäin tärkeänä seikkana mobiilisovellusta suunnitellessa, on sen tarjoamat mahdollisuudet kaupallisuuden lisäämiseksi. Mobiilisovellus antaa enemmän tietoa käyttäjästä verrattuna verkkopohjaisiin palveluihin. Voit esimerkiksi lähettää markkinointiviestejä suoraan käyttäjille, kohdentaa mainontaa, kerätä käyttäjätietoja, analysoida käyttäytymistä ja räätälöidä sovelluksen näkymiä käyttäjän profiilin perusteella. Yhtä lailla tärkeää on myös se, että mobiilisovelluksen avulla voit lisätä käyttäjäturvallisuutta esimerkiksi terveyteen tai maksamiseen liittyvissä palveluissa. Mobiilisovellukset siis tarjoavat paljon yksityiskohtaista tietoa, jota voit hyödyntää liiketoimintasi kasvattamiseksi.

Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että mobiilisovellus saattaa vaatia yritykseltä lisää resursseja. Jos integraatiot sovelluksen ja verkkosivujen välillä eivät kaikilta osin toimi, täytyy tietoja päivittää useampaan paikkaan.

 

Mobiilisovellus vai selainpohjainen sovellus?

Mobiilisovellus vai web-sovellus, on tärkeä kysymys kun pohditaan yrityksen verkkopalveluiden kehittämistä. Usein monet asiat hoituvat hyvin web-sovelluksella ja se palvelee hyvin niin yritystä kuin käyttäjää. Nykyaikaiset web-sovellukset skaalautuvat hyvin päätelaitteesta huolimatta ja jos analytiikka ja käyttäjäkokemukset osoittavat homman toimivan yhtä hyvin päätelaitteesta huolimatta, ei investointi natiivisovellukseen välttämättä ole tarpeellinen. Web-sovellus on lisäksi järkevä valinta jos asiakkaat eivät koe sen lataamista tarpeellisena esimerkiksi palvelun satunnaisuuden perusteella.

Mobiilisovellusta kannattaa lähteä miettimään sellaisissa tapauksissa, jolloin halutaan luoda tiiviimpi asiakassuhde, saada enemmän tietoa asiakkaasta ja viestiä hänelle esimerkiksi uutisista tai tarjouksista. Mobiilisovelluksen pitää pystyä tuottamaan parempaa dataa, sitouttaa asiakasta ja helpottaa käyttäjän kokemusta asioinnissa.

Mobiilisovellus kannattaa myös silloin kun sekä käyttäjä, että palvelun tarjoaja haluavat hyödyntää puhelimessa löytyviä ominaisuuksia. Jos esimerkiksi GPS-paikantaminen, kameran käyttäminen tai käyttäjälle lähetettävät ilmoitukset tuovat lisäarvoa, on mobiilisovelluksen kehittäminen järkevää.

 

Autoklinikka-react-web-sovellus
Autoklinikalle toteuttamamme Vauriokamera on toteutettu web-sovelluksena, sillä sen käyttötarve asiakkaalle on lähes kertaluontoinen. Kuvien tai videoiden lähettäminen oman auton vahingoista tulee olla niin nopeaa ja helppoa, että se pitää olla mahdollista ilman erillisen natiivisovelluksen lataamisen vaivaa.

 

Mitä mobiilisovellus maksaa?

Pelkästään huvin vuoksi mobiilisovellusta ei kannata lähteä kehittämään, sillä investointi on merkittävä sovelluksen koosta huolimatta. On syytä pohtia niitä mahdollisuuksia, joita se tarjoaa yritykselle lisääntyvänä kauppana, parempana asiakaskokemuksena ja säästyvänä aikana. Taloudellisia seikkoja ovat myös esimerkiksi asiakkaiden käyttäytymisen ohjaaminen, joka saattaa parantaa yrityksen kannattavuutta.

Monille yrityksille mobiilisovelluksen haasteena on sen hinta. Mitä mobiilisovellus maksaa verrattuna sen kautta saataviin hyötyihin kannattaa laskea tarkkaan.

Mobiilisovelluksen hintaan vaikuttaa itse sovellukseen käytettävän työn lisäksi se, että sovelluksesta pitää tehdä kaksi erillistä versiota Android -ja iOS-laitteille. Näiden lisäksi molempia versioita pitää päivittää jatkuvasti. Teknologiat mobiilisovellusten versioiden tekemisessä on helpottunut viime vuosina, mutta verrattuna selainpohjaiseen sovellukseen, se on kuitenkin työläämpää. Web-sovelluksessa kirjaimellisesti kehitetään ja ylläpidetään vain yhtä sovellusta, joka toimii niin kaikissa puhelimissa, tableteissa kuin desktop-laitteissakin.

Natiivisovelluksen hinta riippuu pitkälti sen monimutkaisuudesta ja siihen liitettyjen integraatioiden määrästä. Mobiilisovelluksesta pitää tehdä Android- ja iOS-versiot ja lisäksi niitä pitää jatkuvasti ylläpitää ja päivittää sovelluskauppoihin, mikä vaikuttaa jonkin verran kokonaiskustannuksiin.

Yksinkertaisimman mobiilisovelluksen hinta voi olla esim. 20 000 euroa, mutta mitä enemmän ominaisuuksia sovelluksella on, sitä korkeammaksi hinta nousee. Ohessa suuntaa-antavia ajatuksia hinnoittelusta:

  • Yksinkertainen mobiilisovellus, hintaluokka 20 000 – 40 000 € – muutama toiminto, yksinkertaiset käyttäjäroolit, ei integraatioita ulkoisiin järjestelmiin.
  • Kattavampi mobiilisovellus, hintaluokka 50 000 – 80 000 € – useita näkymiä ja toimintoja, muutamia eri käyttäjätasoja, 1-2 integraatiota ulkoisiin palveluihin (e.g. maksaminen).
  • Laaja mobiilisovellus, hintaluokka 100 000+ € – kattavasti toimintoja ja useita eri käyttäjäpolkuja tai käyttötarkoituksia, useita käyttäjätasoja, useita integraatioita.

Lisäksi sovellusten ylläpitoon ja jatkokehitykseen kannattaa budjetoida 1-5 prosentin kuukausittainen kustannus projektin hinnasta, riippuen toki kuinka mittavasti kehitykseen halutaan panostaa.

Esimerkki edellä mainitusta yksinkertaisesta sovelluksesta voisi olla ohjelmisto, jossa tavaraa kuljettava kuski voi ottaa vastaan tilauksia ja kuittaa niitä tehdyksi. Käytännössä siis tarvitaan vain kirjautuminen sekä pari näkymää, joissa toiminnot tilauksen katsomiseen ja kuittaamiseen. Toisessa päässä sovellusta tilauksia voidaan toki erikseen hallinnoida kuljetusliikkeen toimistolla työpöytäkoneella web-sovelluksen käyttöliittymästä, mutta autossa on helpompi käyttää mobiilisovellusta, jolloin valinta mobiilisovelluksesta on varsin perusteltu.

Laaja mobiilisovellus voisi olla esimerkiksi bensa-asemalla mobiilimaksamisen sisältävä ohjelmisto, joka tunnistaa sijaintisi perusteella millä asemalla olet ja kommunikoi aseman pumppuyksikön kanssa siitä, että maksu on mennyt läpi ja tankkaamisen voi aloittaa. Tässä esimerkissä on huomattavasti enemmän ”liikkuvia osia”, ja tiedon siirtelyä eri järjestelmien välillä eri tavoin. Valinta mobiilisovellukseksi on hyvin perusteltu mm. maksamisen ja puhelimen muiden ominaisuuksien hyödyntämisen vuoksi. Lisäksi käytöstä kerättävä data saattaa olla todella arvokasta.

 

Tuumasta toimeen – mobiilisovelluksen konseptin luominen ennen sovelluskehitystä

Ennen kuin sovellusta lähdetään tekemään tai edes määrittämään tarkasti sen ominaisuuksia tai vaatimuksia, kannattaa luoda alustava konsepti ja prototyyppi, jonka avulla idea voidaan validoida ja testata konkreettisesti. Oikeilta käyttäjiltä kerätty palaute on kultaakin arvokkaampaa ja ohjaa sovelluksen suunnittelua oikeaan suuntaan ennen kuin riviäkään koodia on kirjoitettu.

Pixels on kehittänyt sovelluskehitykseen ketterän mallin, jossa pystymme konseptoimaan, luomaan prototyypin ja testaamaan ideasi viikossa. Product Sprint™ on toimintamalli, joka antaa arvokasta tietoa siitä, ovatko alustavat ideat toimivia mobiilisovelluksessa. Sprintin rahoittamiseen voit soveltaa esim. Business Finlandin innovaatioseteliä.

Lue lisää Product Sprint™ -mallista

 

Sovelluksen tyypin valinta yrityksen ja asiakkaiden tarpeiden mukaan

Puhelimella hoidettavat toiminnot ovat tärkeässä roolissa yrityksen kaikessa liiketoiminnassa ja päivittäisessä työssä. Niiden avulla voidaan saavuttaa helpotusta asiakkaan ja henkilökunnan käyttäjäkokemukseen ja ne voivat tuoda uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseen ja tehostaa yhteydenpitoa asiakkaisiin. Mobiilisovelluksen tekeminen ja ylläpito ei ole kuitenkaan ilmaista ja tarvitset yhä edelleen luultavasti web-sovelluksen. Tämä tarkoittaa kustannuksia ja tarvetta ylläpitää useampaa sovellusta.

Yhtä vastausta mobiilisovelluksen kannattavuuteen ei ole olemassa, vaan se riippuu yrityksen liiketoiminnasta ja työn tekemisen, sekä asiakkaiden tarpeista. Huolellisella suunnittelulla ja konseptoinnilla voidaan kuitenkin luoda sovelluksia, jotka ratkaisevat niin yrityksen kuin käyttäjienkin ongelmia.

 

Haluatko keskustella mobiilisovelluksesta kanssamme?

Jätä meille yhteystietosi ja lyhyt kuvaus ideastasi ja olemme sinuun yhteydessä pikimmiten! Voit myös lähettää laajemman tietopaketin meille suoraan osoitteeseen hello@pixels.fi.